İran Kültürel Miras il müdürü Ali Khaksar, “Tahran’ın 400 km batısında bulunan ve geçici olarak Samen Yeraltı Şehri adını alan şehir modern Samen şehrinin altında yer alıyor.” diyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

Arkeofili’de yer alan habere göre, yetkililer, yeraltı şehrinin yaklaşık olarak 2000 yıllık olduğuna inandıklarını söylüyor. Yeraltı şehri, Ahameniş İmparatorluğu’nun (MÖ. 550-330) yıkılışından, Part İmparatorluğu’nun erken dönemlerine kadar olan geçiş yıllarında (MS 247 – MÖ. 224) inşa edilmiş.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

2005 yılında başlayan bölgedeki kazılar, günümüze kadar devam etti.

Yeraltı şehri, evler ve yeraltı mezarlarından oluşan 25 odadan, koridorlardan ve birbirine bağlı tünellerden oluşuyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu

Yeraltı şehrinde yer alan dokuz odada toplam 60 iskelet (16 erkek, 26 kadın, 14 çocuk ve bir bebek; 3 tanesi henüz bilinmiyor) bulundu.

Gizli şehrin tamamının 3 hektardan fazla olduğu sanılıyor.

İran'da 2 bin yıllık yeraltı kenti bulundu