Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığında, Osmanlı dönemine ait belgelerin koruma altına alınıp, gelecek kuşaklara aktarılması için önemli ve titiz bir çalışma yürütülüyor.

'Milli hafıza' restore edilerek geleceğe taşınıyor

Bu kapsamda, arşivdeki zarar görmüş belgeler, müdürlüğün Belge Restorasyonu Ünitesinde elden geçiriliyor. Oldukça hassas bir işlemden geçirilen belgeler, yaklaşık 300 yıl boyunca zarar görmeyecek şekilde kaplanıyor. Ayrıca, söz konusu belgeler hem kalıcı olması hem de herkesin kolayca erişebilmesi için dijital ortama aktarılıyor.

Milli hafıza restore edilerek geleceğe taşınıyor

'Milli hafıza' restore edilerek geleceğe taşınıyor

Arşivde çeşitli nedenlerle zarar gördüğü tespit edilen belgeler seçilip, ilgili üniteye götürülüyor. Söz konusu belgeler, önce kurt yumurtası, mantar gibi artıklardan arındırılıyor. Daha sonra özel yapılmış Japon kağıtlarıyla kaplanan belgeler, preslenip, düzleştiriliyor. Böylece belge korunarak yeniden arşive alınıyor. Çekimi yapılan belge ayrıca dijital ortamda araştırmacıların hizmetine sunuluyor.

'Milli hafıza' restore edilerek geleceğe taşınıyor

Söz konusu çalışma 1987’den beri yapılıyor ancak son yıllarda imkanların arttırılmasıyla restore edilen belge sayısında ciddi artış oldu. Son 10 yılda 213 bin 84 belge restorasyondan geçirildi. Bu belgelerin 95 bin 221’i son 2 yılda restore edildi.

'Milli hafıza' restore edilerek geleceğe taşınıyor