Moğolların ismini anmaktan şiddetle kaçındığı Moğol Ölüm Yılanı,anlatılanlara göre Gobi Çölü’nde kızgın kumların altında yaşar. Moğollar bu yaratıklardan  bahsederken ‘Allghoi Khorkhoi’ şeklinde bahsederler. Anlamı bağırsak solucandır. Görünümü bir ineğin bağırsağına ya da ince bağırsağa benzediği için bu şekilde isimlendirmişlerdir. Tombul ve kırmızı bir renge sahip olan bu yaratıklar 4 adım boyundadır. Yer altında yaşarlar ve aniden yüzeye çıkarak, çok ani bir şekilde avlarına saldırıp, öldürürler. İnsanları da avladıkları söylenen bu yılanlar kimisine göre avlarına aniden ölümcül bir zehir tükürmektedir. Kimisine göre ise kuvvetli bir elektrik akımı ile avlarını öldürmektedir. Her iki şekilde de topraktan çok hızlı fırlayıp, uzun mesafe sürünerek avlanırlar.

Moğol göçebe toplulukları bu canlıların her şeyi yeşile çeviren asitli bir sıvı çıkardığını anlatır. 1990 yılına kadar Moğolistan Sovyetler’in kontrolü altındaydı ve ulaşılması zor bir ülke idi. Bu nedenle 90 yılına kadar bu yaratıklarla ilgili kriptozoolojistler bir şey bilmiyorlardı.

Duyulduğunda ise ilk zamanlar bunun efsane olduğu düşünüldü. Fakat daha sonraları bu yaratıkların var olduğuna dair kanıtlar bulunmaya başladı. Ve araştırmacılar bunun efsane değil, gerçek olabileceği fikrine kapılmaya başladılar. Bu konuyu araştıran en önemli araştırmacı Ivan Mackerle’dir. Ciltler dolusu tanık beyanları ve şüpheli ve garip ölüm olayları araştırmacıyı bu varlıkların efsane olmadığı düşüncesine götürmüştür.

Ivan Mackerle’nin, bölgeye düzenlediği araştırma gezisi sırasında, tercümanı tarafından bölgeye daha önce gelen bir araştırma ekibinde bulunan bir jeoloğun yere kazık çakarken aniden öldüğünü, ardından kumların içinden şişman bir yılanın çıkıp hızla oradan uzaklaştığını gördüğünü anlatması, araştırmacının yılanın gerçek olduğuna inanmasını sağlamıştır.

Bazı araştırmacılara göre Gobi Çölü yılanların yaşamasına uygun olmayacak kadar sıcaktır. Bazı araştırmacılara göre de anlatılan bu canavar kum kertenkeleleridir. Ama bilinen Moğol Ölüm Yılanı olarak bilinen bu yaratıkların hala keşfedilememiş bir tür yılan olduğudur.