1. Anasayfa
  2. Dinimiz İslâm

Tayyi mekan nedir?

Tayyi mekan nedir?
tayyi-mekan-nedir
0

Tayyi mekan, mekan değiştirme yani bir mekandan başka bir mekana uçmak ışınlanmak anlamlarına gelir. Modern bilimin kanunlarına ters olmakla birlikte modern fizik tayyi mekan hadisesini açıklayamamaktadır. Tayyi mekan bir mekandan başka bir mekana aracısız ve vasıtasız olarak yolculuk yapma işidir. Peygamber efendimizin Miraç mucizesi Tayyi mekan olayına örnektir.

Bu özel hadise kendi içinde de ikiye ayrılır. Birincisi Şeytani mekan olup, bu tür tayyi mekan hadisesinde insan bir karanlıktan başka bir karanlığa yolculuk yapmaktadır. Bir diğer tayyi mekan türü ise Rabbani tayyi mekan olup bu tarz bir yolculukta hayırlara kapı açılmaktadır.

Rabbani Olanı Tanıyalım

Rabbani tayyi mekan da kendi içerisinde 3 bölüme ayrılmaktadır:

  1. 1.     Nefsin Mekan Yolculuğu: Buna örnek vermek gerekirse rüyada meydana gelen hal örnek gösterilebilir. Rüya esnasında sadece nefse has bir tayyi mekan, mekan değişimi görülmektedir.
  2.     Ruh Mekan Yolculuğu: Bu tür tayyi mekanda ise fiziksel varlıktan ziyade ruh varlığı mekanlar arasında gezinmektedir. Genellikle ermiş, evliya ve Allah dostlarında rastlanılan bu durumda kul Allahın izniyle bir mekandan başka bir mekana ruhu vasıtası ile gidip geri dönebilmektedir. Bu tarz yer değiştirme yolculuklarına evliyaların menkıbelerinden ulaşmak mümkündür.
  3.     Fiziksel Tayyi Mekan Yolculuğu: İnsanın fiziksel yapısının da işe karıştığı mekânsal yer değişimi kavramıdır. Buna da bazı evliyalarda rast gelmek mümkün olup, bazı rivayetlerde Hazreti Peygamberin Miraç mucizesi ile birçok alemi temaşa etmesi de fiziksel tayyi mekan olmaktadır.

İnsan Ruhu Arasındaki İlişki

İnsan hem ruhtan hem de bedenden müteşekkildir. Modern dünyada ve pozitivizmin hakim olduğu bilim dünyasında ruhun varlığı her zaman şüphe ile karşılana gelmiştir. Tasavvufta ve İslamda ise insan ruh, beden ve fiziksel vücut olarak nitelene gelmiştir. İnsanoğlu bu üçünün birlikte bir cüzü, harmanlanmış bir dengesidir. Buna benzer bir ilişkiye Ünlü psikolog Freud’da rastlamak mümkündür. Freud tam olarak İslam’ın bu düşüncesini değil ama ona benzer olarak insan bilincini id, ego ve süper ego olarak 3’e ayırmıştır.

Sonuç olarak insan nefs, ruh ve bedenden meydana gelen hem ruhani hem de fiziki yönleri olan bir varlıktır. Nefs insan bedeninin berzah alemindeki bir yansıması olarak da düşünülebilir. Tayyi mekan aslında Allah’ın bir kanunu olup, gerekli şartları yerine getirmekle tayyi mekan Allahın izni ile meydana gelebilmektedir. Bu mekan kavramı her ne kadar Peygamberlerin, erenlerin işi olsa da sıradan kullar da bazı şartları yerine getirerek tayyi mekana nail olabilmektedir.

Öncelikle bu özel durum aynı zamanda bir temizlik yapmak demektir. Vücudu ve ruhu maddi ve manevi kirlerden temizlemek daha yüksüz daha hafif bir yolculuk yapılmasına vesile olur. Bu işe niyet eden kişinin kendini terbiye etmesi şarttır. Bu terbiyenin birinci boyutu manevi olduğu gibi bir diğer boyutu ise maddi yani bedeni ihtiyaçları söndürmek, mesela bedeni ve nefsi bir müddet açlık ile terbiye etmek gerekir. Bir diğer boyutu İslamın ilahi emirlerine mesela namazlar ve zikirler gibi gereğince dikkat etmektir. Bir kuş nasıl tek kanadı ile uçamazsa bir kul da tayyi mekanda bir kuş gibi uçabilmek için hem nefis hem de bedeni tedbirleri birlikte almalıdır.

 Bilim Dünyasında Karşılığı Var mı?

Fiziksel alemde karşılığı karşıt madde ile örneklendirilebilir. Karşıt madde gördüğümüz atomların, maddelerin başka bir alemdeki karşılığı gibi düşünülmekte olup fizik dünyasında anti madde adıyla anılmaktadır. Madde ve karşıt madde arasındaki ilişki aynen beden ile ruh arasındaki ilişkiye benzer. Karşıt madde aynen ruhtaki gibi görülememektedir. Karşıt maddenin oranı kapladığı alan maddeye göre çok azdır. Bunu ruhun bedene nazaran çok az miktarda yer kaplamasıyla ilişkilendirmek mümkündür.

Sonuç olarak tayyi mekan Allahın bir kanunu olup, peygamberler, evliyalar ve Allah dostlarında rastlanılan ve fiziksel alemde, fizik dünyasında bir karşılığı olan bir durumdur.

Her İnsan Bunu Yapanilir mi?

Açıkçası şunu söylemekte fayda var. Mekanlar ötesinde yolculuk yapmak her baba yiğitidin harcı değildir. Gerçekten ciddi bir maneviyat gerektiren bir durumdur. Ama asla Astral seyahat ile karıştırılmamalıdır. Sıradan bir olaymış gibi gözükse de çok ciddi bir olaydır ve genelde Allah’ın veli kulları keramet göstermeleriyle bu husus ortaya çıkabilmektedir.

 

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir