1. Anasayfa
  2. Bilimsel

Dünya’da Hayat Nasıl Oluştu

Dünya’da Hayat Nasıl Oluştu
Dünya'da ki Hayat Nasıl Oluştu? Bilimsel ve Dini Açıdan Dünya
0

İçinde bulunduğumuz evren hakkında birbirinden ilginç teoriler mevcuttur. Dünya‘nın neyden ve nasıl meydana geldiğine dair yapılan bu açıklamalar, kimi zaman büyük rağbet görmüş, kimi zaman ise hiç etkili olmamıştır veya geçerliliğini belli bilimsel kanıtlar yoluyla kaybetmiştir. Evrenle beraber ikinci merak konusu ise insanlık tarihidir. Tıpkı evren hakkında olduğu gibi insanlık tarihi hakkında da birden fazla açıklama yapılmıştır.

Dünya’da ki İlk İnsan

İçinde yaşadığımız Dünya’da her gün onlarca kişi doğuyor ve ölüyor. Hemen hemen herkes, insanlığın tarihini merak etmiştir. İnsanlık tarihine dair yapılmış farklı türlerden birçok açıklama mevcuttur. Felsefi temelli açıklamalar, din yani teoloji temelli açıklamalar ve bilim temelli açıklamalar, en aşikar olunan açıklamalardır.

Teolojik açıdan bakıldığında karşımıza dört mesnevi din çıkmaktadır. Tamamen aynı olmasa bile birbirine benzer açıklamaları bulunan bu dört mesnevi dine göre ilk insan, tanrı tarafından yaratılmıştır. Tanrı tarafından yaratılan bu insanların bu evrende nihai amaçları vardır ve ölümle beraber bu amaçlar son bulur. Ardından yapılan değerlendirmeye göre insanlar ya ödüllendirilir ya da cezalandırılır. Yani bir nevi sınava tabi tutulan bir insanlık tarihinden söz edilir.

Bilimsel açıdan bakıldığında akla ilk gelen Darwin’in evrim teorisidir. Bu teori ya da kurama göre var olan bir canlı grubundan zaman içerisinde evrim geçirerek maymun ve insan türü ortaya çıkmıştır. Daha net bir şekilde söylenecek olursa, maymun ve insan ırkının atası aynı canlı ırkına mensuptur.

Diğer Teoriler

Bir diğer bilimsel teori ise, Stanley MİLLER ve Harold UREY in ortaya attığı teoridir. Bu teoriye göre insanlık tesadüfen oluşmuştur. Şöyle ki, tek bir hücre kompleks bir yapı oluşturarak değişik canlı türlerini meydana getirmiştir. Yaptıkları deney sonucu böyle bir teori ortaya koymuşlardır.

Felsefi açıdan bakıldığında yine bir çok teori ile karşılaşmak mümkündür. Fakat bu teoriler oldukça farklıdır. Platon’a göre insan bu Dünya’ya gelmeden önce idealar Dünya’sındadır ve oradan bu dünyaya geldiğinde sadece idealar dünyasındaki varlıkların yansımalarını görür. Yani bir nevi içerisinde bulunduğumuz dünya bir taklit ya da yansıma dünyasını ifade eder. Gerçek olan idealar dünyasıdır. Kişi öldükten sonra tekrar idealar dünyasına gider. Hemen her filozofun bu konuyla ilgili çeşitli teorileri vardır. Bazen dinsel teorilerle benzerlik gösterse de temel farklılıklarda mevcuttur.

Evren Hakkında

İnsan ırkının ortaya çıkışının ardından cevap arayan bir diğer soru ise evrenin nasıl meydana geldiği sorusudur. Bu soruya verilen cevaplar arasında yine dinsel yani teolojik açıklamalar birbirine benzer şekildedir. Şöyle ki; evren tanrı tarafından altı (6) günde yaratılmıştır. Bilimsel açıdan bakıldığında en güçlü teori de bir çok insanın bildiği üzere, bigbang teorisidir.

Bu teoriye göre evren atomdan daha küçük bir yapı halinde ve güneşten çok daha fazla sıcaktı. Bu yapının soğumaya başlaması ile bigbang yani büyük patlama meydana geldi. Büyük patlama sonucunda dört temel element ortaya çıktı ve bugünkü evren meydana geldi. Bu dört temel element ise; hava, su, ateş ve topraktır. Evren ve uzayın bu şekilde meydana geldiğini söyleyen teoriye olan inanç, oldukça fazladır.

Bilimsel ve teolojik açıklamaların yanı sıra daha da eskilere gidildiğinde karşımıza ilkel dönemdeki inanışlar çıkmaktadır. Çok tanrılı dinlerde her şeyin bir tanrısı vardır. Hatta somut şeylerle beraber soyut şeylerin bile birer tanrısı mevcuttur. Örneğin su tanrısı poseidon gibi. Sonuç olarak insanlık ve evren hakkında bilinen ve bilinmeyen bir çok teori bulunmaktadır.

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir