1. Anasayfa
  2. Bilimsel

Altın Oran Nedir?

Altın Oran Nedir?
Altın Oran Nedir?
0

Altın Oran , Tabiat ve doğa belirli kanunlara tabiidir. Mesela dünyada her şey yerçekimi kanunlarına tabiidir. Bu nedenle belirli bir yükseklikten bırakılan her cisim yer çekimi kanunlarının etkisiyle yer yüzüne düşer. Mesela yer çekimi kanunu bir fizik yasasının ifadesidir. Bu nedenle bu olayda yer çekimi kanunlarının fiziksel dünyaya etkilerini görebilmek mümkündür.

Fizik yasalarını doğada görebilmek bu kadar rahatken insanlar matematiğin doğadaki yansımalarını görmekte zorlanırlar. Bunun nedeni matematiğin soyut temellere sahip olması ve doğadaki izlerini görebilmek için biraz daha detaya inebilmek gerekliliğidir.

Altın Oran Yasası Nedir?

Altın oran aslında matematiğin doğaya bir yansıması olarak da düşünülebilir. Dağdaki bir çok canlı ve cansız varlıkta altın oran yasasını görebilmek mümkündür. Antik Mısır ve Yunanlılar tarafından bulunmuş olup, sanatta ve bir çok eserde kullanılagelmiştir.

Altın oranım bir doğru parçasının bir noktadan bölünmesi ile meydana gelir. Doğru parçası öyle bir noktadan ikiye bölünmelidir ki küçük parçanın büyük parçaya oranı ile büyük parçanın doğrunun tamamına oranı eşit olmalıdır. İşte doğru ve parçaları arasındaki bu orana altın oran adı verilir. Altın oran yaklaşık 1,618’dir. Altın oran aynen pi sayısı gibi bir irrasyonel sayı olup, 1,618… şeklinde gitmektedir. Fi sembolü ile gösterilmektedir.

Altın Oran Ne Zaman Keşfedilmiştir?

Altın oranın ilk olarak ne zaman ve kimler tarafından keşfedildiği, kullanıldığı bilinmemekle birlikte eski yunan eserlerinde altın orandan bahsedilmektedir. Ayrıca Mısır medeniyetinde Piramitler yapılırken de pi sayısının yanı sıra fi sayısı da kullanılmıştır. Eski Yunan medeniyetine ait bir çok eserde fi sayısının yani altın oranın etkilerini görebilmek mümkündür. Ayrıca Avrupa’daki birçok Rönesans eserinde altın oranın etkilerini görebilmek mümkündür. Leonardo da vinci bazı eserlerinde altın oranı kullanmıştır. Altın oram günümüzde de sanatta ve bilimde kullanılmaktadır.

 Altın Oran Ve Fibonacci İlişkisi

Fibonacci serisi kendisinden önceki iki sayının toplamını ifade eder. Örnek vermek gerekirse 0,1,1,2,3,5…… fibonacci serisinden de görülebileceği üzere fibonacci serisi kendinden önceki iki sayının toplamına eşittir. Fibonacci serisi ile altın oran arasında ilginç bir ilişki bulunmaktadır. Fibonacci serisindeki sayılar büyüdükçe ardışık iki sayının oranı altın orana yani 1,618 sayısına yaklaşmaktadır. Altın oran ve fibonacci serisi arasındaki bu ilginç bağlantı matematiksel dünyanın gerçek evrene yansımasını gösteren enteresan bir detaydır.

Altın Orana Nerelerde Rastlanır?

Altın oran aynı zamanda mükemmeliyeti temsil etmektedir. Doğadaki bir çok varlıkta altın orana rastlamak mümkündür. Mesela insan vücudunda bu orana rastlamak mümkündür. İnsanın kollarını bir doğru olarak düşünürsek dirsekten aşağısını küçük parça, dirsekten yukarısını ise büyük parça olarak aldığımızda büyük parçanın küçük parçaya oranı altın oranı yani 1,618 sayısını vermektedir. Ayrıca kolun tamamının kolun büyük kısmına oranı da yine altın orana eşittir.

İnsan vücudundan bir başka örnek vermek gerekirse İnsan vücudu göbekten ayağa kadar 1 birim kabul edilir ise göbekten başa kadar olan kısım 1,618 altın oranına eşittir. Bu iki örnek dışında da vücutta altın oran örnekleri bulunmaktadır. Mesela parmak ucundan dirseğe kadar olan kısım bilekten iki parçaya ayrıldığında büyük parçanın küçük parçaya oranı ve parçanın tamamının büyük parçaya oranı altın oranı yani 1,618 sayısını vermektedir.

DNALARDA Kİ DURUM

Sadece insan vücudunda değil atomik boyuttaki nesnelerde de örneğin DNA’nın yapısında da altın oran bulunmaktadır. Atomik yapıdan uzaydaki devasa galaksilere gidildiğinde galaksinin sınırlarının altın oranı verdiği gerçeği görülmektedir.

Fizik biliminde de altın orana uyan bir çok yapıya rastlamak mümkündür. Ayrıca doğadaki diğer canlıların yapısında mesela ay çiçeklerinde de bu yapıyı görebilmek mümkündür. Ay çiçeklerinin çekirdekleri merkezden dışarıya olacak şekilde sağdan sola doğru sayıldığında ve soldan sağa doğru sayıldığında oran olarak altın oranı sağlarlar. Mesela salyangozlarda da altın oranı görebilmek mümkündür.

Sonuç olarak yaratılmış bir çok doğal yapıda altın orana rastlamak mümkündür. Diğer taraftan bu gerçeğin farkında olan sanatçı, tasarımcı ve mimarlar eserlerini meydana getirirken kusursuzluğun sembolü olan altın oranı kullanarak estetik olarak zirvede eserler meydana getirirler.

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir