1. Anasayfa
  2. Tapınakçılar

Tapınakçılar Mason mu?

Tapınakçılar Mason mu?
Tapınakçılar
0

1119-1314 yılları arasında faaliyet gösteren Tapınakçılar, gerçekte Hristiyan askeri tarikatıdır. Tapınakçıların Hristiyanları korumak amacıyla kurulmuş bir örgüt olduğu bilinmektedir. Masonlar kadar üye toplayamamıştır. Üye sayısı 20.000 olarak bilinmektedir. Katolik kilisesi tarafından 1129 yılında en kısa zamanda güç kazanan tarikat ilan edilmiştir. Tapınakçılar, Hristiyanları korumak ve Avrupalılara sahip çıkmak için kurulmuştur. Tapınakçıların başında ise Fransız asıllı şövalye bulunmaktadır. Bu nedenle Tapınakçılar, Tapınak Şövalyeleri olarak da anılmaktadır.

 Uzun yıllardır Masonların, aslında Tapınakçıların devamı olarak görüldüğü tartışılmıştır. Bu konu ise, hala tartışılmaktadır. Ancak aralarında benzerlikler ve farklılıklar bulunmaktadır. Masonlar da Tapınakçılar da yeni girmek isteyen kişiler için belirli kriterler koymuşlardır. Her ikisi de belirlenen bir konsey tarafından kabul edilmektedirler. Masonlar, 33 dereceden oluşmaktadır. Tapınakçılar ise, 16 ayrı şövalyeden oluşmaktadır. Masonlar, İlluminati örgütü ile bağlantılı bir kurumdur. Farklı semboller kullanılarak Mason olduklarını belli ederler. Masonlarda belirli semboller bulunmaktadır. Bu semboller ise Mason olan kişilerin hayatının çoğu yerinde kullanılmaktadır.

Tapınakçılar ve Masonlar arasındaki en büyük benzerlik ise, ilk başlarda Dünya’yı iyi ve yaşanılır bir Dünya haline getirmekti. Ancak daha sonraları her iki örgüt için de para ön planda tutuldu. Bu tür kurumlara maddi durumu iyi olan kişiler alınmaktaydı. Bu da paranın gücünü göstermekteydi. Kişiler halktan kendilerini üstün görmeye başlamışlardı. Tapınakçılar, kendilerini üstün gördükleri için o zaman putperestliğe, eşcinselliği yönelmeye başlamışlardı. Dönemin kralı tarafından Tapınakçılar’ın çoğu idama mahkum edilmiştir. Masonlukta ise böyle bir durum söz konusu değildir. Ancak maddi durumu yeterli olan kişileri kendi aralarına seçtikleri teorisi doğru bir düşünce olmaktadır. Her iki örgütte, dahil olabilmek için ayrı para ödemesi yapıyorlar. Devamında da senelik örgütlerin ihtiyaçlarını karşılaması için yüksek meblada para ödemeye tabi tutulmaktadırlar.

Tapınakçılar Mason Mu?

Tapınakçıların Mason olup olmadıkları oldukça tartışılır bir konu olmaktadır. Tapınak Şövalyeleri hakkında bir çok rivayetler anlatılmaktadır. Bunların yalan ya da gerçek olduğu ise sürekli tartışılmaktadır. Ancak kesin olarak bilgi verilmek gerekirse, Tapınak Şövalyeleri Masondur. Tapınakçıların temeli Masonluğu dayanmaktadır.T apınak Şövalyeleri, yaklaşık 2 yüzyıl boyunca hizmet vermiştir. Daha sonra Fransa Kralı IV. Philippe tarafından öldürülmüşlerdir. Böylece Tapınakçılar’ın dağılmasına sebep olmuşlardır. Masonlar, Tapınakçılar’ın kökenini oluşturmaktadır. Bu nedenle Tapınakçılar’ı dağıtmaları bu gizli örgütün tamamen kaybolmasını önleyememiştir. Bu örgüt Mason adı altında birleşerek daha fazla kitleye ulaşmış bulunmaktadır. Şu anda Dünya’nın hemen her yerinde Masonlar bulunmaktadır ve insani vicdan, barış adı altında farklı konulara hizmet vermektedirler. Yahudiliğin ve Hristiyanlığın ön planda tutulduğu örgütte, İslam dinine karşı yapılan çarpıtmalar ise yazılı belgelerle kanıtlanmıştır.

Tapınakçılar  Kendilerini  Nasıl Belli Ediyorlar?

Tapınakçılar, Masonlarla birleştiği için belirli sembollerle kendilerini belli etmektedirler. Kendi içlerinde kutsal olarak gördükleri belirli şekil ve semboller doğrultusunda kişinin Mason ya da Tapınakçı olduğunu anlamak oldukça kolaydır. Tapınakçılar, kahinlik ve büyü gibi konular üzerinde çok fazla durmuşlardır. Yapılan toplantılarda Tapınakçılar Şövalye kıyafetleri ile toplantıya katılmaktadırlar. Bu da onların asıl kimliğinin gizlenmesine sebep olmuştur. Çünkü yüzleri dahi görünmeyen kişiler, genellikle kimliklerini ifşa etmemektedirler. Ancak günlük hayatta bunu oldukça rahat bir şekilde dışa vuran kişiler de bulunmaktadır. Genellikle asimetrik şekiller kullanılarak kişinin Tapınak Şövalyeleri’ne şimdiki gibi Masonluğa hizmet verdiği açıkça belli olmaktadır. Masonluğun belli sembolleri bulunur. Bunların içinde en bilineni gönye ve pergelin ortasındaki G harfidir. Bu Masonluğun amblemini oluşturmaktadır. Bunun dışında üçgen içinde bulunan tek göz sembolü de Masonluk için oluşturulan mistik şekillerden bir tanesidir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir