1. Anasayfa
  2. Tapınakçılar

Masonlar’ın Doktrin ve Ayinlerini Biliyor musunuz?

Masonlar’ın Doktrin ve Ayinlerini Biliyor musunuz?
0

Masonlar ‘ın Doktrin ve Ayinlerini Biliyor musunuz? Bilmiyorsanız bu yazımızı okumanızı şiddetle tavsiye edebilirim. Bakın Masonlar Ne Yapıyor?

Masonlar ‘ın Doktrin ve Ayinlerini Anlatmaya Başlayalım.

Mason adayın masonluğa kabul töreni iki kısımdır.

Birincisi; Yahudi-pagan aile ve ırktan gelenekler için yapılan diğeri goyimler için yapılanıdır. Goyimlerin locadaki sayıları sınırlıdır. 3. Dereceyi geçemezler. Sırlara vakıf değillerdir. Ezberledikleri herkesin bildiği şeylerdir.

Özgürlük, insan hakları, hümanizm gibi. Goyimler genelde maskarıklar yaptırılır yemin ettirilir ve locaya kabul edilir. Yahudi aileden gelenler daha komplike bir tören ve ritüel sürecinden geçerler. Yüz yıl öncesine kadar Ya- hudi olmayanların masonluğa kabulü çok zordu. Son elli yıldır bayanlar arasında da loca oluşturuldu.

Ezoterik Yahudi aileden gelen masonların kabul töreni bir heykelin önünde soyunmayla başlar. Heykelin önünde ayin yapılır. Aday ardından tabuta girer. Bir süre burada kalır. Kabala ayetleri okunur. Tabuttan çıkarılır. Elbisesi giydirilir, bir paçası sıvanır, gözleri kapatılır. Boynuna bir idam ipi geçirilir. Bu safhada masonluğun temel ilkelerini giriş yeminini tekrarlar. Daha sonra mason önlüğü ve giysisi giydirilerek üstad masonların önüde yatarak biat eder.

Masonluk 3. Dereceden sonra dönüşü olmayan bir yolculuktur. Biat ve itaat temel ilkesidir. Boynuna geçen idam ipi ömür boyu hazırdır. İhanet ve geri dönüşte bu ip çekilir. Genelde infazla sonuçlanır. Masonluğun her derecesinde değişik bir yemin ve ritüel uygulanır.
3. Derecedeki mason, masonluktan çıkmak isterse, servetini, statüsünü ve güvencesini kaybeder. Bunun dışında daha üst derecelerden sonra dönenlerin akibeti ölümdür. Ma- sonluğun bu ritüellerinin hayatlarında değişik anlamları vardır.

Masonluğun her kademesinde, boyna geçen ipin ayrı bir bedeli vardır. Her mason kamuda veya özelde rüşvet, usulsüzlük veya infaz işine karışır. Onun için paranın, bankaların, kadın ve uyuşturu kullanımının önü açılır. Mason masonluğa girerken yediği rüşvetin yada infaz ettiği cinayetin delili saklanır. İhanet teşebbüsünde bulunursa, ilk olarak dosyası şantaj amaçlı önüne konur. Ardından diğer uygulamalar başlar. Eğer bir hakim veya savcı mabedden gelen emirle, katili masum yada masumu katil göstermek için sabahlara kadar projeler geliştirmiyorsa ikinci gün ipi çekilir. Mason her kademsinde zengiliğin kapısını açarken bir usulsüzlük yapmak zorundadır. Bu onun boynundaki ip ve dosyasının olmazsa olmazıdır.

Mason tarikatının ritüelleri sadece kabul ve giriş ayininden ibaret değildir. Sürekli haftanın ve yılın belli zamanlarında yaptıkları ayinleri vardır. Masonların en yaygın ritüelleri FRANSIZ RİTİ VE İSKOÇ RİTİDİR. Bunların dışında, sayıları yüzleri bulan tarikatları da, masonik ezoterik doktirinin uzantılarıdır. Mason mabetlerinde tüm ritüeller kabala öğretilerine göre yapılır.

Ezoterik tarikatların ayinleri çok geniş bir yelpazede uygulanır. Kuzu bayramı ve Tamara geleneğinde bahsettiğim gibi toplu seks ve dul kadının çocuğu ayininde uygulanan temel adetlerden biri de maskeli balolardır.

Maskeli balolar bu ayine girişin başlangıcıdır. “Kutsal Bakire’ ve ‘Tapınak Bekçisi’, törene katılacak kadını daha önceden hazırlar. Ayine katı- lacaklar, ‘Kutsal Bakire’ ve ‘Tapınak Bekçisi’ tarafından daha önceden çırılçıplak soyar, banyo yaptırır, özel kokularla yıkar. Daha sonra kırmızı bir boyayla alınlarına bir daire, onun da içine bir artı işareti ve kalplerinin üstüne de bir pentagram (yıldız işareti) çizer. Sağ ve sol meme ile genital organları birleştiren çizgiler ters bir üçgen oluşturur. Daha sonra bu ‘Bakire’, piramit biçiminde camdan yapılmış bir küçük kutunun içine sokulur ve burada uzunca bir süre bekletilir.

Ritüelin sırasına göre bakirenin gözleri siyah bantlarla hiç bir şeyi görmeyecek şekilde bağlanır. Kolları ise arkadan eller karşı kolun dirseklerine ulaşacak biçimde bağlanıp, bu bağ boyundan dolaştırılarak tekrar arkadan aşağıya iner. “Bu şekilde tapınağın kapısına Kutsal Bakire ve Tapınak Bekçisi tarafından getirilen genç kadın, kapıda da uzunca bir süre beklemek zorundaydı.

Daha sonra bu yeni katılımcı kız sorgulanır ve uygun bir ritüelle tapınağa alınırdı. Burada uzun bir ayinden geçen kız, ritüele uygun olarak gurubun bazı fertleriyle birlikte olmaya zorlanır. Bu cinsellik onun guruba katılma ritüelinin de bir sınavıydı. Benzer törenler İngiltere’de çok yoğun olan diğer Wicca gruplarında da rastlanır” (67 Tanet ve Stewart Farrar. A Witches Bible: Complete Witches Handbook, Custer/Washin- gton: Phoenix PubIishing.)

(Kaynak: Kene İmparatorluğu 1 – Ezoterikler ve Goyimler YAZEN HOCA sayfa:78-79)

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir