1. Anasayfa
  2. Gizemli Dünya

Yahuda İncili Doğru Mu?

Yahuda İncili Doğru Mu?
yahuda-incili-dogru-mu
0

Yahuda İncili 1970 yılında Mısır’da bulunan Kıpti Dili’nde yazılmış bir eserdir. Daha doğrusu bu bulunan eserin Yahuda İncili olduğu öne sürülmüş ve Hıristiyan dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Dört tane olduğu sanılan İncillerin sayısının, Thomas İncil’inin 1959 ‘da yayınlanmasıyla  beşe çıkması zaten Hıristiyan dünyasını baya bir sarsmıştı. Bunun ardından Yahuda İncili de adeta bomba gibi düştü.

Yahuda İncili 1970’lerde Mısır’da bir mağarada bulunmasından sonra bir antikacıya satılmıştır. Bu antikacı eseri yıllarca saklamıştır, ancak giderek sayfaların parçalanması ve dağılması üzerine incelenmeye alınmıştır. 220-340 yılları arasında yazıldığı düşünülmektedir.Bu el yazmasının sadece belli bir kısmı okunabilir durumdadır. Sayfaların çoğu kopmuş, dağılmış ve yazılar silinmiştir. Papirüs kağıtlarına yazılan bu eserin yaklaşık 60 sayfa civarında olduğu zannedilmekte ve günümüze ulaşan 26 sayfanın da belli bölümleri parçalanmış bulunmaktadır. “ Yahuda’nın İncili kim tarafından yazıldı?” Bu sorunun cevabı bilinmiyor. Ancak 180 ‘li yıllarda  Lyon’da bir papazın bu belgelerden bahsettiğine dair bir bilgi mevcuttur. Bu el yazmasında İsa’nın çarmıha gerilişi ve yeniden dirilişi hakkında bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak bunun sebebini de kaybolan sayfalar şeklinde izah ediyorlar.

Bu İncil’de klasik Hıristiyan doktrinine ters düşen bazı noktalar bulunmaktadır. Klasik inanışta Yahuda’nın İsa’yı küçük bir meblağ karşılığında Roma’ya ispiyonlayarak ona ihanet ettiğine inanılmaktadır. Yahuda İsa’yı ihbar etmesinin ardından büyük pişmanlık duymuş, aldığı paraları iade etmiş ve sonunda dayanamayarak kendini asmıştır. Ancak bu papirüslerde geçen bilgilere göre İsa kendisini ihbar etmesini bizzat kendisi Yahuda’dan istemiştir. Bunu vücudundaki kutsallığın açığa çıkması için istemiştir. Diğer dört İncil ile çelişik bazı bilgilerin yer alması kafa karıştırıcı olmuştur. Vatikan’ın güvenilirliğine de gölge düşürdüğü ileri sürülmektedir.

Bu El Yazmasının Gerçekliği

Yapılan bilimsel incelemeler bu eserin yazılmış olabileceği yıllar için somut delillere sahiptir.Karbon testleri belgelerin tarihiliğini ortaya koymaktadır. El yazmasının içeriğine bakıldığında ise İsa ve havarilerin belli konuşmalarını içerdiği görülmektedir. Ayrıca Yahuda’nın hayatından da bahsetmektedir. Bunun hakkında yapılan bir belgeselde de Yahuda’nın kendisinin yazmış olabileceğinden bahsedilmiştir. Bu doğrultu da eserin tarihi kaynak sayılması ihtimali güçlüdür. Ancak İncil kategorisinde olup olmaması ise hala muhtemel bir sorudur. Hıristiyan dünyası daha öncesinde de birkaç tane daha incilin varlığının gündeme gelmesiyle karışmıştır. Büyük şüpheler söz konusu olmuştur.

Yazmanın çoğu sayfasının kayıp olması ve elde bulunan sayfalardan da kısmi bilgilere ulaşılması eser hakkında çok fazla bilgiye ulaşılamadığını gösteriyor. Ayrıca metinlerin tamamında yer alan bilgiler nelerdir? Klasik Hıristiyan doktriniyle uyuşur mu uyuşmaz mı? Bunlar ilgi çeken konulardır. Ya da Vatikan kendi meşruiyetini sağlamak adına belgelerin gün yüzüne çıkmasını istememiş olabilir mi?Bunların hepsi muhtemel sorulardır. Pek çok inanç problemini içinde barındıran, kilisenin yegane otorite olamayacağını savunan Protestan akımların da şiddetlendirdiği ve kafa karışıklığına yol açtığı Hıristiyanlık yeni sorunlarla karşılaşmaya devam etmektedir. Aynı şeyi Thomas İncil’inde de yaşamıştır.Thomas İncili diğer İnciller gibi hikaye eden bir tarza sahip değildir. Daha çok İsa’nın sözlerinin derlemesi gibidir. Ayrıca diğer dört İncil İLE tenakuz oluşturmakta ve çelişkilerin varlığını ortaya koymaktadır.

İnciller Arasında Yer Alacak Mı?

Hıristiyan dünyasının ilahiyatçıları ellerindeki dört İncil ile ilgili yaptıkları çalışmalarda bazı kısımların sonradan eklendiği iddiasına ulaşmışlardır. Bu birkaç ilahiyatçının değil kalabalık bir grubun fikridir. Özellikle Mecdelli Meryem ile ilgili bölümün uydurma olduğunu ileri sürmektedirler. Vatikan ise bu eleştiriler karşısında sessizliğini korumaktadır. Yahuda el yazmasıyla ilgili olarak ta gelecekte yapılacak ayrıntılı araştırmalar onun İnciller arasındaki statüsünü belirleyecektir. Ellerindeki İncillerin bile sağlamlığı ve geçerliliği sorgulamakta olan Hıristiyanlık yeni bir İncil vakasını daha kaldırabilir mi? Bu ise apayrı bir sorudur.Bu el yazmasının da Yeni Ahit’i oluşturan dört İncil’den ayrı tutularak şüphe duyulan apokrif metinlerden sayılması olasıdır.

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir