1. Anasayfa
  2. Gizemli Dünya

Birin Oğulları ve Belailin Oğulları

Birin Oğulları ve Belailin Oğulları
Birin Oğulları ve Belailin Oğulları Hakknda Kısaca
0

Birin Oğulları ve Belailin Oğulları Mu kültürüne Atlantis’te geniş kıtalara yayılmıştır. Bu kültür parapsikolojik çıkarlar doğrultusunda kullanılmıştır.

Bu kültür ikiye ayrıldı birinci ”Birin Oğulları” ikincisi ”Belialin oğullarıdır. Bu iki grubun parapisişik yeteneklerden dolayı arası oldukça açıktır. Belialin Oğullarının yeteneklerini kötü anlamda kullanması dengeyi bozarken Bir’in oğullarının engelleme çabaları sonuçsuz kaldı. İki grup arasında Majik yöntemlerin kullanıldığı bir savaş çıktı. Bu bilgiler iki tarafı sonunda karşı karşıya getirdi.

Bir’in ve Belialin Oğulları yeraltının fantastik medeniyetlerindendir. Bir kötüyü, diğeri ise iyiliği temsil etmiştir. Bu inanışların köküne Atlantis ve Mu kültürü dayanıyor. Mu kültürü; Albay James Churchward birçok ülkeyi gezerek bilimsel araştırmalar yapmıştır. İnsanın yeraltından yatan ezoterik geçmişini ortaya çıkartmıştır. Hindistan’daki baş rahip Rishi albayla yakınlaşarak dostluk göstermiş ve birçok lisanı öğretmiştir. Churchward 70.000 yıl öncesini anlatan yazıtları araştırmış bu konuya olan merakı da onu bu yöne itmiştir. Psişik yaşama göre Mu’da 7 tane ilim merkezi bulunmaktaydı ve Mu daki dinin ve bilimlerin öğretimi bu 7 merkezde yapılmaktaydı.

Birin Oğulları ve Belailin Oğulları

Mu’daki sırlar gizli tutuluyordu bu ilimi öğrenmek isteyenleri özel bir sınavdan geçirip seçtikleri kişiye veriyorlardı. Hiçbir bilgiyi dışarı sızdırmamayı başarıyorlardı. Bazı kaynaklar Mu’lular duyu organlarının dışında parapsişik yetenekleriyle iletişim kurabiliyorlardı. Churchward tek tanrı dininin atasının da Mu’lular olduğunu araştırmıştı. Mu’lular cennette gitmenin 8 yoldan geçtiğini yazmışlarıdır. Bunlar 1.Doğru inanç , 2.Doğru yaşama , 3.Doğru düşünce , 4.Doğru konuşma , 5.Doğru hareket , 6.Doğru enerji , 7.Doğru meditasyon, 8.Doğru kulluk.. Bu aşamaları geçtikleri takdirde cennettin kapılarının açıldığına inanmışlardır. Bu 8 aşamadan sonra 12 adımlık daha yol kat edip kutsal cennete ulaşacağını kanıtlardı. Mu’lar Ruh, Fizik, Hayat, Zaman enerjileri ile birbirleriyle etkileşime geçmişlerdir.

Mu kültürünü sürdüren Bir’in ve Belailin Oğulları aralarındaki anlaşmazlıklar sonucunda savaşa girdiler. Rahiplerin başında bulunduğu bu grup halkı tamamen ikiye ayırdı. Bir’in oğullarını takip edenler iyiliği, Belailin Oğullarını takip edenler kötüyü kendilerine taraf seçtiler. Savaşın sonun Belailin Oğulları galip geldi ve kötülük kazandı. Belailin Oğullarının bu savaşı yenmesiyle felaketler başladı yeteneklerini kötüye kullandılar. Fiziki atmosferin dengesi tamamen bozuldu. Dünya hayatında her şey kötüye gitmeye başladı. Tufanlar başladı ve her iki grubunda suların altına gömülmesinden önce bu gruplar göç ettiler. Göç ettikleri yerlerde kendi merkezlerini kurdular.

Bir’in Oğullarının merkezi ”Agarta” Belialin Oğullarının merkezi ise ”Şambala” idi. Şambala grubu şeytani tasvirlerle kendilerini betimledi ve kötülük için çalıştı. Sonuç itibariyle herşey başlarında bulunan rahiplerden dolayı kaynaklandı. İki grupta tamamen farklı amaçta çalışmaya başladı. Birin Oğulları Ezoterik bilgilerin tamamen unutulamaması yönünde çalışma gösterdi İnisiyatik merkezlerin kurulmasını sağlayarak insanları eğitip ilim öğrettiler. Diğer bir grup olan Belialin Oğulları ise bu insanların bu bilgileri unutması için çaba gösterdiler insanlarla iletişime geçerek kendi felsefelerini çıkarları için aşılamaya çalıştılar. İnsanları Ezoterik bilgilerden uzak tutarak birçok yeri ele geçirdiler. Böylece Dünya kötü bir sürece girdi. Şambala merkezli Belailin Oğullarının yanında bulunan insan sayısı daha fazlaydı.

Birin Oğulları ve Belailin Oğulları

Bilgisizliğe ve cahilliğe yatkın taraf Belailin Oğullarını seçti. Belailin Oğulları insanları cahil bırakmak için uğraşmaya devam etti. Şambala hemen hemen dünyanın her yerinde kendine merkezler kurdu ve çoğunluğa ulaştı. İnsanlık o günden bugüne Şambalanın etkisinde kaldı ve dünya bundan nasibini aldı. Şambala tarikatının amacı Agarta’nın aksine insanların bir takım sırları ulaşmasını engellemekti. İkiye ayrılan yeraltı dünyasının bu grupları aralarındaki savaş sonucunda dünyayı felakete sürükledi. Bu bilgiler zor da olsa şu zamana geldi. Bu sorun günümüze kadar devam etti.

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

 

İlginizi Çekebilir

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir