1. Anasayfa
  2. Bilimsel

Pansper Mia Teorisi Nedir?

Pansper Mia Teorisi Nedir?
pansper-mia
0

Pansper Mia canlıların evrenler ve gezegenler arası geçiş yapmasıdır. Pansper Mia teorisinde asıl canlı yaşamını sürdürebilmesi için yeryüzüne sonradan gelen bileşiklerin oluduğudur.
Büyük patlama Bing Bang den sonra çıkan yaşam ve bununla bağlantılı canlı hayatıdır.

Pansper Mia teorisi ilk olarak M.Ö 5 Yüzyılda Antik Yunan’da ortaya atılmıştır. Bu teoriyi kimyager olan Svante Arrhenius tarafından geliştirilmiş, bir hipoteze dönüşmüştür. Bu teoriye göre yaşam birkaç farklı yerden geçerek günümüze dünya da gelmiştir yani yaşam başka bir gezegende başlamıştır ve dünya üzerine gelene kadar evrimleşmiştir. Bilimsel olarak canlılıkla ilgilenen bu dal canlılığın oluşumunu 3 temel evrede incelemiştir. Bu temel evrelerden ilki canlılığın başlangıcıdır.

Canlılığın başlangıcı Abiyogenez kuramıdır. Abiyogenez bir çok bilimsel alanı kapsayan modern canlılık tanımını kapsamıştır. Bu kurama göre canlılığın ilki kendiliğinden oluşmuştur. Canlılığı ve cansızlığın başladığını ortaya koyan bir kuramdır Pansper Mia. Bilimsel açıdan Abiyogenez Kuramı hatalıdır. Bunu çürüten tez ise canlılığın kendiliğinden meydana geldiği değil diğer canlıların evrimleşmesiyle meydana geldiğidir. Bu kurama ise Biyogenez denmiştir. Diğer bir evre ise canlılığın yayılımıdır. 3. evrede canlılığın nasıl çeşitlik kazandığıdır. Canlı çeşitliliği ”Evrim Kuramı” ile ilgilidir. Bu kurama göre canlılık bütün canlı ve cansız varlıkların atası olan maddeden evrimleşmiştir.

Canlı ve cansızlığın özünde madde yatar. Pansper Mia’ya geldiğimizde ise canlılığın sadece dünyada başladığı ya da dünyada devam edeceği net bir şekilde kanıtlamamıştır. Dünya canlılar için her türlü yaşam koşuluna uygun bir yerdir ama yaşam başka bir gezegenden de dünyaya taşınmış olabilir. Ekstremofil canlılar, arkeler gibi canlılar başka gezegenlerde de yaşayabilir. Panspermia kuramının karşısına çıkabilecek bir kuram yoktur şimdilik. Çünkü yaşamın yayılımı ve başlangıcı arasındaki süreç henüz açıklanamamıştır. Bu iddiayı çürüten iddia ise yaşamın sadece dünyada var olup, dünyada sürdürüleceği iddiasıdır. Şu an canlılığın yayılımının en güçlü kuramıdır.

Bu kuramın kökenini araştırdığımız zaman Antik Yunan Filozoflarından Anaksagoras tarafından ortaya atılmıştır. Jacop Berzelius, Thomson Kelvin, Hermann von Hermholtz, Svante Arrhenius, Sir Fred Hoyle ve Chandra Wickramsinghe tarafından günümüze kadar geliştirilmiştir. Şu ana kadar Parspermia kuramını tamamen destekleyecek ya da tamamen çürütecek bir düşünce yoktur. O yüzden bu kuram olduğu yerde durmaktadır. Astroloji alanında yapılan araştırmalar bu kuramı ileri sürmüştür.

Astrolojide iki farklı sistem arasında yaşamı taşıyabilecek kuyruklu yıldızlar ve gök cisimlerinin olduğudur ve bu iki gruba ayrılır birincisi galaksiler arası geçiş, diğeri de gezegenler arası geçiştir. İki geçiş özelliğininde varlığı net olarak görülmektedir. Bu geçişlerdeki tek problem uzay boşluğunda yaşam olmamasıdır. Tabi bu her canlı için geçerli değildir.

Thomas Dehel insanları bu aşamada uzay boşluğunda ölmeden geçirebilecek hızda fırlatılabileceğini öne sürdü. Tabi diğer kuyruk yıldızlarının üzerinde yaşamı destekleyen yapıtaşları olduğu bulundu. Bu kuramı destekleyen en canlılar arkelerdir.  Arkeler en zor koşullarda yaşayabilen canlılardır. Tardigrada canlıları da bu kuramı destekler 8 bacaklı bu hayvanlar en zor şartlarda bile ortama kolaylıkla adapta olarak yaşayabilmektedirler. Bu canlıların dünya üzerinde evrimleşeceği öne sürülmektedir.-271 dereceye kadar hayatta kaldıkları gibi, + 151 derecede de hayatlarına devam etmektedirler.

Deney için targidotlar uzaya çıkarılmış 10 gün boyunca uzay boşluğuna bırakılmıştır. Uzay boşluğundan geri döndürüldüklerinde yapılarında hiçbir değişme olmadan hala canlı oldukları görülmüşlerdir hatta bu canlılar uzay boşluğunda yumurtlamıştır. Bu canlıların dünya üzerinde de evrimleşebilecekleri ihtimali vardır. Ayrıca İngiltere’de ki bilim adamlarının Kozmoloji dergisinde yayımladıkları araştırmaları sonucunda bu kuram kanıtlanmıştır.

Bu yazı www.gizemlidunyam.com Sitesine Aittir. Kaynak Gösterilmeden Başka Sitelerde Yayınlamak Yasaktır.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir